Kan min egen WiFi access punkt hemma användas för att ge mobiltäckning hemma i min bostad?

Ja, nor.net connect kopplar dina mobiltelefonsamtal via WiFi och din mobiltelefon fungerar som vanligt.

Kan jag använda nor.net connect för att ringa på WiFi överallt i världen?

Ja, nor.net connect fungerar på i stort sett alla WiFi-nät i världen som du kan ansluta dig till med normal kvalitet. Du kan därmed ringa och ta emot svenska samtal för samma samtalstaxa som om du var i Sverige, utan någon extra kostnader för utlandssamtal och roaming.

Hur registrerar jag mig för tjänsten?

Se instruktion för hur du registrerar dig för tjänsten nor.net connect här Registrera dig

Kan nor.net connect automatiskt koppla både inkommande och utgående samtal till mig?

Ja, men det finns två olika fall:

  1. Om du väljer att byta till nor.net SIM-kort (med portering av ditt nuvarande telefonnummer) så kopplas både inkommande och utgående samtal helt automatiskt utan att du märker någonting. Mobiltelefonen fungerar som vanligt.
  2. Om du väljer att behålla ditt nuvarande SIM-kort (med annan operatör än nor.net) så rekommenderar vi att du ställer in din telefon att vidarekoppla samtliga inkommande samtal till det nor.net telefonnummer som du får när du registrerar dig för nor.net connect. Genom att göra det så fungerar det automatiskt att samtliga inkommande samtal kommer till dig. I annat fall är det risk att din nuvarande operatör inte har täckning i din bostad och då kommer inte samtalet fram, eller så blir samtalskvaliteten otillräcklig.

Gällande utgående samtal anger du när du registrerar dig för nor.net connect vilket telefonnummer som du önskar ska visas. Du kan sedan ändra själv direkt i appen och välja om du vill att ditt nor.net connect nummer eller ditt angivna nummer ska visas.

Kan jag behålla mitt nuvarande SIM-kort och min nuvarande operatör?

Ja, men i så fall rekommenderar vi att du ställer in din telefon att vidarekoppla samtliga inkommande samtal till det nor.net telefonnummer som du får när du registrerar dig för nor.net connect. Genom att göra det så fungerar det automatiskt att inkommande samtal kommer till dig. I annat fall är det risk att din nuvarande operatör inte har täckning i din bostad och då kommer inte samtalet fram.

Vad kostar det att använda nor.net connect?

Samtliga priser finns angivna och beskrivna under rubriken Priser i menyn ovan. Du kan även klicka på följande länk – Priser

Kan jag ringa som vanligt med nor.net connect? D.v.s. kan jag använda min telefonbok och bara trycka på ett telefonnummer för att ringa ett samtal?

Ja, nor.net connect använder och visar automatiskt samtliga kontakter i din telefonbok.

Går det att använda nor.net connect för att ringa utan något annat mobilabonnemang eller SIM-kort?

Ja, du kan t.ex. använda en surfplatta eller smartphone även utan SIM-kort. Då går det att ringa och ta emot samtal när du har WiFi-uppkoppling.

Kan jag ringa nödsamtal?

När tjänsten nor.net connect lanseras publikt planeras den stödja 112 både med och utan SIM-kort, men eftersom funktionen fortfarande är under utveckling kan vi ännu inte garantera att det fungerar i alla situationer. Notera dock att det går att ringa 112 från en mobiltelefon även utan SIM-kort.

Vilka ytterligare funktioner planeras i framtiden?

Vi avser att vidareutveckla tjänsten baserat på den återkoppling och synpunkter vi får från de första användarna av tjänsten. Bland funktioner som vi planerar införa finns bl.a. automatisk vidarekoppling från ditt vanliga SIM-kortbaserat abonnemang till nor.net connect numret.

Är det några skillnader mellan hur tjänsten fungerar på en Android och en iOS telefon / surfplatta?

nor.net connect fungerar i stort likadant på både Android och iOS telefoner / surfplattor (iPhone / iPad), med några mindre skillnader i användarbeteendet mellan de två.

Hur bra WiFi-nät krävs för att nor.net connect ska fungera bra?

I dåligt planerade eller överbelastade WiFi-nät med stora störningar kan ibland även tjänsten uppleva mindre störningar.

Vad ska jag göra om jag inte får något SMS eller email när jag ska aktivera min klient?

Kontakta kundtjänst via mail på support@nor.net eller via Kontakt så hjälper vi dig att komma igång.

Är det några särskild inställningar jag bör göra på min telefon eller surfplatta?

Ett par saker bör du tänka på:

  1. För att du alltid ska kunna vara nåbar på ditt nuvarande mobiltelefonnummer när du är uppkopplad på ett WiFi-nät, även om du saknar eller har dålig mobiltelefontäckning, rekommenderar vi att du vidarekopplar samtliga dina inkommande samtal till ditt tilldelade nor.net connect telefonnummer. I kommande versioner av tjänsten planerar vi för att detta ska ske automatiskt.
  2. Om din Android-telefon eller surfplatta (Sony, Samsung, Huawei, etc.) har någon form av energisparfunktion (t.e.x. Stamina mode, batterisparfunktion eller liknande) som medför att den avaktiverar applikationer, kan detta medföra att nor.net connect stängs ned. Se i detta fall till att stänga av denna energisparfunktion på nor.net connect på din telefon, eller ställ in att nor.net connect undantas från denna energisparfunktion (detta görs vanligtvis under inställningar på din telefon eller surfplatta).
Behöver jag ändra några inställningar eller konfigurera min brandvägg för att tjänsten ska fungera?

I de flesta fall och med de vanligaste brandväggarna behöver du inte göra något eller konfigurera din brandvägg för att tjänsten ska fungera normalt. Om du upplever problem med tjänsten kan du dock säkerställa att de portar som listas i tabellen nedan är öppnade i din brandvägg. Rekommendationen är att öppna portarna för trafik till och från IP-adresserna som är listade i tabellen. Om du även efter detta fortsatt upplever problem ber vi dig ta kontakt med vår support för att få den hjälp du behöver.

 

Typ Källadress Källport Destinationsadress Destinationsport Transport Protokoll
Configuration Customer * 185.96.144.180 443 TCP HTTPS
DNS Customer * Customers DNS server 53 UDP DNS
Signaling Customer * 185.96.144.180 5060-5061 UDP/TCP SIP/SIPS
Signaling Customer * 185.96.144.182 5060-5061, 443 UDP/TCP SIP/SIPS
Signaling 185.96.144.180 5060-5061 Customer * UDP/TCP SIP/SIPS
Signaling 185.96.144.182 5060-5061, 443 Customer * UDP/TCP SIP/SIPS
Media Customer 4000-4007 185.96.144.180 10000-20000 UDP RTP/SRTP
Media Customer 4000-4007 185.96.144.182 10000-20000 UDP RTP/SRTP
Media 185.96.144.180 10000-20000 Customer 4000-4007 UDP RTP/SRTP
Media 185.96.144.182 10000-20000 Customer 4000-4007 UDP RTP/SRTP