Kom igång med nor.net connect

Registrering
Registrera dig under menyn Registrera dig. När registreringen är godkänd kommer du att få ditt nor.net telefonnummer. Vänligen notera och spara detta nummer, det är unikt för dig och ditt nor.net connect. Telefonnumret ska du även ange när du aktiverar appen.

Nedladdning av appen
För att börja använda nor.net connect laddar du ner och installera appen på den eller de enheter som du vill använda nor.net connect på, genom att följa någon av länkarna här till höger. Om du har en iOS telefon eller surfplatta (iPhone / iPad) använder du länken till App Store. Om du har en Android telefon eller surfplatta (t.ex. Sony, Samsung, Huawei, etc.) använder du länken till Google Play.

Aktivering av nor.net connect
Efter nedladdning aktiverar du enkelt appen genom att följa de instruktioner som visas i appen, alternativt instruktionerna nedan. Detta behöver endast göras en gång och vid första tillfället som appen startas. För aktivering görs följande:

  1. Starta nor.net connect på din telefon eller surfplatta.
  2. När du uppmanas att ange ditt nor.net telefonnummer anger du det telefonnummer som du fått tilldelat och som finns angivet i det mail som du mottagit av nor.net, och går vidare.
  3. Det kommer nu att skickas en aktiveringskod via mail och SMS till den emailadress och till det mobiltelefonnummer som du angivit vid registrering. Denna aktiveringskod ska du ange i appen i detta steg.
  4. När aktiveringskoden är angiven aktiveras nor.net connect och är nu redo att börja användas.

Användning av nor.net connect
Efter aktivering av nor.net connect är den klar att användas. Det enda du behöver göra för att använda nor.net connect är att starta appen på din telefon eller surfplatta.

När du vill ringa startar du appen och ringer antingen ett telefonnummer direkt ifrån din kontaktbok eller så slår du in det telefonnummer som du vill ringa manuellt i knappsatsen. Tjänsten nor.net connect använder och visar automatiskt din telefonbok så samtliga dina kontakter visas i nor.net connect.

Använda nor.net connect med ditt vanliga
mobiltelefonnummer och abonnemang

Om du inte har ett SIM-kort från nor.net installerat utan ett SIM-kort från en annan operatör, kan du även fortsätta använda ditt nuvarande mobiltelefonnummer och abonnemang på platser där du tidigare inte haft någon eller tillräcklig mobiltelefontäckning. För att både dina inkommande och utgående samtal ska fungera automatiskt med nor.net connect gör du följande:

 

  1. När du registrerar dig för nor.net connect väljer du att visa ditt vanliga telefonnummer vid utgående samtal, och inte det mobiltelefonnummer som du får tilldelat dig från nor.net.
  2. Vidarekoppla ditt nuvarande mobiltelefonnummer till ditt tilldelade nor.net connect telefonnummer. Detta gör du enklast genom att använda telefonens egna funktion. Här till höger visas exempel hur detta ser ut i iPhone samt i Samsung Galaxy S7. Du kan även enkelt vidarekoppla samtliga dina samtal genom att ringa ett specifikt prefix från din telefon. Tryck in och ring *21* [ditt tilldelade nor.net connect telefonnummer] #. För att ta bort vidarekopplingen av dina samtal tryck in och ring #21#.

Kom ihåg att ta bort vidarekopplingen vid tillfällen eller situationer där du in önskar använda ditt nor.net telefonnummer.

iPhone

iPhone

Samsung Galaxy S7

iPhone